Εκδόσεις Roboly

Ελληνικά Français
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Εκδόσεις Roboly
Καλώς ήρθατε
 
Κατηγορίες
Μέθοδοι
Γραμματικές
DELF / DALF
Sorbonne
ΚΠΓ
Πανελλήνιες εξετάσεις
Λογοτεχνία

Μέθοδοι
1 2 3
Formidable 1 – Guide pédagogique

ΤΙΜH: € 15,90

Απαραίτητο εργαλείο για τον καθηγητή, ο παιδαγωγικός οδηγός προτείνει μια μεθοδολογία διδασκαλίας.
Περισσότερα...

 
Formidable 2 – Livre de l’élève

ΤΙΜH: € 21,20

Το βιβλίο του μαθητή αποτελείται από 8 θεματικές ενότητες, χωρισμένες σε πέντε συμμετρικά μέρη (Ακούω και κατανοώ, Παρατηρώ, Ακούω και μαθαίνω, Μαθαίνω και παίζω, Επικοινωνώ), καθώς και από μία εισαγωγική ενότητα που αποτελεί το συνδετικό κρίκο με τον πρώτο τόμο της μεθόδου.
Περισσότερα...

 
Formidable 2 – Cahier d’exercices

ΤΙΜH: € 15,90

Το τετράδιο των ασκήσεων συνοδεύει το βιβλίο του μαθητή και εμβαθύνει στη μελέτη των βασικών γλωσσικών φαινομένων μέσα από μια σειρά συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, γραπτών και προφορικών.
Περισσότερα...

 
Formidable 2 – CD Audio

ΤΙΜH: € 12,72

Το ακουστικό CD περιλαμβάνει 45 ηχογραφημένα αποσπάσματα που αφορούν στα κείμενα, στους διαλόγους, στις δραστηριότητες και τις ασκήσεις του βιβλίου του μαθητή και του τετραδίου των ασκήσεων.
Περισσότερα...

 
1 2 3

2024, Editions Roboly Υλοποίηση: Βουτσίνος Αντώνης